Wij zijn u graag van dienst: 085 30 36 724

Investeringsplatform Matchinvest in andere handen

Een groep ondernemers (financieel-/ fundingspecialisten) heeft per 1 juli 2016 het investeringsplatform Matchinvest  overgenomen.  Daarmee heeft de onderneming zich verzekerd van een nieuwe vorm van financiële dienstverlening.

‘Nieuw’ in de zin van een breder dienstenpakket en een groter netwerk. Matchinvest is gespecialiseerd in het bij elkaar brengen van vraag en aanbod, van kredietvragers en investeerders.


Het platform – één van de eerste in zijn soort –  is in 2008 opgericht vanuit de praktijk dat banken niet meer de vanzelfsprekende partij zijn voor het financieren van investeringsplannen van met name MKB-bedrijven. Matchinvest stelt ondernemers in staat op een betrekkelijk eenvoudige manier gebruik te maken van alternatieve financieringsvormen, zoals informeel kapitaal. Daarvoor is een database opgebouwd met een verscheidenheid aan investeerders.

 

Landelijk netwerk
Ondernemers dienen via het platform een plan in met een onderbouwd voorstel voor de financiering. Een toetsingscommissie beoordeelt het verzoek, zodat de investeerders zekerheid hebben over de betrouwbaarheid en de bedrijfseconomische haalbaarheid. Matchinvest zoekt in haar bestand investeerders met een profiel dat past bij de aanvraag.
“Nieuw is dat wij adviseurs inzetten die het contact tussen investeerder en ondernemer persoonlijk begeleiden en die bevorderen dat de match het gewenste resultaat oplevert voor beide partijen,” zegt Raimond Takkenberg, algemeen directeur van Matchinvest. “We beschikken nu over een landelijk netwerk met een vijftiental samenwerkingspartners.
Met het platform en de partners, ervaren financieel specialisten, kunnen wij op effectieve wijze voorzien in de financieringsbehoefte van MKB-ondernemers.”