Wij zijn u graag van dienst: 085 30 36 724

RoadmappingRoadmap

De weg naar succes

Welke kant gaat u op met uw onderneming? Waar wilt u staan over vijf of tien jaar? De meeste ondernemers weten precies waar ze met hun bedrijf naartoe willen, maar hebben hun focus vooral op de korte termijn. Begrijpelijk, want de waan van de dag dwingt om snel te schakelen en ad hoc te handelen. Toch is het belangrijk om verder vooruit te kijken. Roadmapping helpt daarbij.

Roadmapping

Roadmapping is een dienst van ons waarbij we samen met u als ondernemer een pragmatisch toekomstplan voor de onderneming opstellen en samen zorgen dat die plannen ook echt verwezenlijkt worden. Plannen maken èn uitvoeren dus!

Doelstellingen bepalen, maar ook halen!

Uit de vele gesprekken die we de afgelopen jaren met ondernemers hebben gevoerd, kwam naar voren dat ondernemers het vaak lastig vinden om hun toekomstplannen te formuleren en te monitoren. Veel goedbedoelde plannen eindigen daarom uiteindelijk in een stoffige la en worden nooit meer gelezen. Roadmapping is anders. Het is een pragmatische en resultaatgerichte aanpak.

Interactief proces

Wanneer u samen met ons een roadmapping-traject ingaat, doorlopen we verschillende stappen, waarbij we samen met u een leidraad voor uw onderneming opstellen. Dat is een interactief proces. We maken een interne en externe analyse van uw onderneming en bepalen samen met u een strategie voor de toekomst. Waar liggen de kansen voor uw onderneming? Welke doelstellingen willen we realiseren? Tijdens het traject belichten we alle belangrijke aspecten van uw onderneming, zoals financiën, verkoop, inkoop, productie en personeel, op pragmatische en doeltreffende wijze.

Concrete actiepunten

Als alle doelstellingen zijn geformuleerd, maken we de vertaalslag naar concrete actiepunten. Welke acties moeten we op welke momenten uitvoeren? En belangrijk: hoe monitoren we de voortgang van uw plannen? In welke gevallen moeten we bijsturen?

Afhankelijk van uw situatie en uw wensen, maken we een lange termijnplanning, waarin we van te voren vastleggen wanneer we bij elkaar komen voor bewaking van het proces en tussentijdse evaluaties. Op die manier zorgen we ervoor dat u de juiste koers blijft volgen.

Download hier de leaflet en het stappenplan.

stap 1: Externe analyse

  • Welke waarde heeft de organisatie voor haar klanten?
  • Wie zijn van invloed op deze waarde?

stap 2: Interne analyse

  • Is de interne organisatie effectief en efficiënt ingericht?
  • Zijn de verdienmodellen toereikend

stap 3: Toekomststrategie

  • Waar liggen de kansen voor de onderneming in de toekomst?
  • Welke doelen en strategieën worden er gesteld?
  • Welke randvoorwaarden zijn hiervoor belangrijk?

stap 4: Roadmap

  • Welke acties moeten er uitgevoerd worden?
  • Hoe vindt monitoring plaats?
  • Wanneer en hoe wordt er bijgestuurd?