Wij zijn u graag van dienst: 085 30 36 724

Stapelen van financiering

Nu er minder banken zijn dan voorheen en die banken die er zijn, kritischer zijn geworden met het verstrekken van financieringen, is er een gat in de kredietverlening ontstaan.

Slim financieren

Als er wel een kredietbehoefte is binnen een bedrijf, kan dit gat kan ingevuld worden door financieringen te gaan stapelen. Je moet dan denken aan combinaties van financieringen, bijvoorbeeld een business angel in combinatie met subsidie. Een ander voorbeeld van het stapelen van financiering is de combinatie van een business angel en crowdfunding. Uiteraard is er ook een combinatie mogelijk waarbij uw bank nog een deel van de financiering voor zijn rekening neemt. Slim financieren dus.

Bronnen van geld

Voor het stapelen van financiering is kennis nodig van de vele bronnen van financiering. Zonder uitputtend te zijn, zijn de volgende bronnen te benoemen; leasing, factoring, subsidie, microfinanciering, rekening-courant, kredietunie, hypotheek, lening, achtergestelde lening, crowdfunding, business angels, risicokapitaal. Het is sowieso goed om deze bronnen eens tegen het licht te houden. Zo kan bijvoorbeeld factoring u meenemen in de groei van de onderneming in tegenstelling tot de rekening-courant die daar vaak voor gebruik wordt.

Regie in het proces

Tevens is het enorm van belang dat de regie in het proces van het stapelen van financiering goed verloopt. Immers de diverse bronnen van geld hebben zo hun eigen doorlooptijd, maar ook hun eigen wijze van het beoordelen van plannen. Uiteindelijk is het van belang dat alle geld op hetzelfde moment beschikbaar is.

Het stapelen van financiering staat nog in de kinderschoenen en zal de komende jaren een enorme vlucht nemen.

Beide aspecten (kennis van de geldbronnen, alsmede de regie-functie) hebben wij voor u in huis. Voor meer informatie kunt u ons bellen of een mail sturen via het contactformulier.