Wij zijn u graag van dienst: 085 30 36 724

Sector:                        Commercieel Vastgoed

Fase Onderneming:    Start

Investering:                € 150.000,-

Vorm:                         Obligatielening 9% met recht van 2de Hypotheek

 

 

Wat is AOINVEST – Obligatielening 9% AO INVEST Kamperland.

 

AO Invest B.V. is een op 28 september 2015 opgerichte vastgoedbeleggingsmaatschappij en heeft als doel om in de komende jaren een vastgoedportefeuille ter grootte van enkele miljoenen euro’s op te bouwen.

 

Het pand.

Het pand ligt in het centrum van Kamperland, op het voormalige eiland Noord-Beveland in Zeeland. Kamperland ligt op een steenworp afstand van het Veerse Meer en daardoor midden in een gebied dat het gehele jaar veel watersporters en andere toeristen aantrekt.

 

De taxatiewaarde van het pand bedraagt € 300.000,-. De uitgevende instelling heeft er voor gekozen de aankoopsom, de kosten van verwerving en de noodzakelijke aanpassingen voor het grootste deel te financieren met vreemd vermogen. Het vreemde vermogen bedraagt maximaal € 300.000,-, onder te verdelen in de Preferente Lening (€ 150.000,-) en de nu aangeboden Obligatielening (maximaal € 150.000,-).

 

Het pand is sinds 1 juli 2016 verhuurd aan restaurant Amable voor de duur van vijf jaar en zeven maanden met een optie tot verlening door de huurder van vier jaar en vijf maanden. De jaarlijkse bruto huursom van het Pand bedraagt bij aanvang € 30.000,- (te vermeerderen met BTW) en wordt jaarlijks geïndexeerd.

 

Kenmerken van de Obligaties.

De Obligatie dragen een vaste rente van nominaal 9% per jaar. De rente wordt per kwartaal achteraf betaalbaar gesteld. De Obligatielening heeft een looptijd van maximaal vijf jaar, namelijk tot 31 juli 2021.

De Obligaties luiden op naam en er worden geen fysieke eigendomsbewijzen voor de Obligaties uitgegeven. De nominale waarde van een Obligatie bedraagt € 10.000,-. De uitgifteprijs van de Obligatie bedraagt 100% van de nominale waarde (exclusief Emissiekosten). De Obligatie zijn niet-converteerbaar en aan alle Obligaties komen gelijke rechten toe.

Tot zekerheid van alle vorderingen van de Obligatiehouders uit hoofde van de Obligatielening verkrijgt de Stichting ten behoeve van de Obligatiehouders een recht van tweede hypotheek op het Pand, alsmede een pandrecht op de aandelen in de Uitgevende Instelling.

 

Interesse?

 

Heeft u als investeerder interesse in één of meerdere obligaties of wenst u nadere informatie te ontvangen? U kunt contact hierover opnemen met de heer Raimond Takkenberg via 06 – 261 748 57 of per e-mail via takkenberg@matchinvest.nl

U kunt ook vrijblijvend hier het informatiememorandum downloaden.